Our Team

about
Team Vimaanas

Rounak Bangal

President

Team Kshatriya

Bandaru Shivasai

Vice President

S Balakrishnan

Secretary


Team Vimaanas

Arkajit Mitra

Programme Chair


Team Vimaanas

Jeevan Raj Halonen

Publicity Head


Team Kshatriya

V Sai Bharadwaj

Membership HeadContact Us

9994744077
sae@vit.ac.in

FOLLOW US

short